Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 04:28:08 Brand Wegvervoer (auto) Regulus Hoogeveen 038931 Prio Hoog Eenheid | TS 61-11 Brandweer Hoogeveen Drenthe
dinsdag 11 december 2018

Disclaimer

Hoogeveen360 besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Hoogeveen360 noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Hoogeveen360 is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.

Hoogeveen360 kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Hoogeveen360 of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Hoogeveen360 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan de webredactie te melden via ons contactformulier.

Reageren
Voor het deelnemen aan de reactiemogelijkheden op Hoogeveen360 gelden de volgende regels:

  • Doodsverwensingen en reacties met scheldwoorden en/of beledigingen worden niet geplaatst.
  • Het beledigen of het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadigheid vanwege ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse of seksuele gerichtheid mag evenmin.
  • Er mag geen sprake zijn van het schenden van het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen niet).
  • CommerciĆ«le boodschappen (spam) worden niet geplaatst.


Voorwaarden
Als u beeldmateriaal aan ons doorstuurt, doet u dat in overeenstemming met de voorwaarden van Eye360Media. Uw bijdrage aan Hoogeveen360 is 'rechtenvrij' en geeft ons toestemming om het materiaal op elke door ons gewenste wijze te gebruiken.

Hoogeveen360 kan niet garanderen dat al uw foto's en video's gebruikt worden en behoudt het recht om uw bijdrage zonodig te redigeren.